Veiligheid

Tijdens de ritten  is het verplicht om een helm te dragen.
Verder houden we ons aan het geldend verkeersreglement.

Fietsmogelijkheden

Eind 1970 werd WTC Veurne, onder impuls van Guido Hubrecht, door een 5-tal plaatselijke fietsliefhebbers opgericht. Door de jaren heen sloten zich steeds meer mensen aan. Een aantal groeide uit tot echte kilometervreters (zie eregalerij), anderen hielden het bescheiden maar genoten van het ruime aanbod dat deze dynamische club aanbiedt.

Momenteel is er keuze te over. Een klein overzichtje van de ritten die worden aangeboden tijdens het fietsseizoen dat loopt van 15 maart tot en met het eerste weekend van oktober :

 • zondag 1. om 9 uur (maart-april-september-oktober) of om 8u30 (zomerperiode). In de zomerperiode fietsen we een 70-tal km, de andere maanden een 50-tal. Er is telkens een tussenstop voorzien.
 • zaterdag om 9 uur start een eerste groep voor een langere rit van minimum 100 km.
 • zaterdag  om 13u30 start de tweede groep, hier wordt er een kleine 100 km gefietst.
 • Men krijgt ook de mogelijkheid om deel te nemen (individueel of in clubverband) aan brevetten en grotere tochten in Vlaanderen en Wallonië (bijv. Peter Van Peteghem Classic, Gent-Wevelgem, West-Vlaanderens mooiste, ….)

Ook op dinsdag en donderdag wordt er gefietst :

 • Dinsdag vertrekt er een groep om 13u30.
 • Donderdagvertrekken we om 9 uur en een andere groep vertrekt om 13u30.

We vertrekken steeds op de Grote Markt te Veurne nabij de dienst voor Toerisme.

Bestaat ploeggeest binnen het wielertoerisme? Want er valt toch niets mee te winnen of te verliezen. En toch. Het belang van een goed werkende club heeft zeker zijn invloed op elk lid. Deel uitmaken van een dynamische wielerclub als WTC Veurne stimuleert elk lid ! Deze club heeft oog voor de mogelijkheden en beperkingen van al zijn leden.

Als iedereen binnen zijn eigen mogelijkheden zijn doelstellingen kan bereiken leidt dat tot tevreden leden. Met een goede clubspirit voelt iedereen zich thuis in de grote familie van wielertoeristen. Misschien een oproep aan al wie zich nog individueel doorheen onze streek fietst : sluit je aan bij WTC Veurne. Je zult je nooit de meerwaarde ervan beklagen  !

Bestuurslid Functie
André Vandenbussche Voorzitter
Georges Deconynck Secretaris
Guido Hubrecht Adviseur klassementbeheerder
Johny Estienne Schatbewaarder
Christian Biebuyck Kledijverantwoordelijke
Yannick Biebuyck Webmaster, kledijverantwoordelijke

Leden 2020

Inspelend op de wet van de privacy wordt hier een overzicht gegeven van de leden. Enkel de namen worden vermeld. Andere informatie zoals adressen, email adressen, telefoonnummers van de leden wordt vanaf heden niet meer vermeld, zelfs geen foto’s. Bij het overzicht van de kampioenen per rang per jaar, zal eveneens geen bijkomende informatie meer vermeld worden uitgezonderd mits specifieke toestemming van de betrokken leden. Een jaarlijkse groepsfoto zal wel nog op de website te vinden zijn meer bepaald op de hoofdpagina van deze site.

Leden (41)

Bafcop Stefaan
Beirens Régine
Berteloot Bernard
Biebuyck Yannick
Biebuyck Christian
Biebuyck José
Biebuyck Ronald
Boudenoodt Els
Boudenoodt Danny
Cambier Ronny
Candaele Chris
Catrysse Werner
Catrysse Marc
Catteeuw Annie
Catteeuw Monique
Catteeuw Willy
Clauw André
Corteel Sander
Couppillie Ronny
Coutteau Daniel
Cremery Luc
Debaenst Luk
Deconynck Georges
Degraeuwe René
De Jonghe Herman
Depaepe Norbert
Depoorter Daniël
Durand Geert
Estienne Johny
Feys Luc
Geeraert Hervé
Hubrecht Guido
Leynaert Luc
Morlion Bart
Nijssen Daniel
Soutaer Patrick
Ureel Willy
Vandenbussche André
Vanhoucke Marc
Vanhulle Valere
Vanparys José
NaamVoornaamKilometers in 2019Totaal kilometers
BafcopStefaan739071671
BeirensRégine016991
BertelootBernard029854
BiebuyckChristian3612136280
BiebuyckJosé375977984
BiebuyckRonald395255345
BiebuyckYannick267836353
BoudenoodtEls096459
BoudenoodtDanny082742
CambierRonny942793695
CatrysseMarc55525552
CatrysseWerner647874798
CatteeuwMonique942858127
ClauwAndré4905105922
CorteelSander1920020725
CouppillieRonny010734
CoutteauDaniël387961745
De JongheHerman655672118
DebaenstLuk92819281
DebruyneJarne00
DeconynckGeorges4084260603
DecorteLuc236014505
DegraeuweRené020455
DemeulenaereGeert03828
DepaepeNorbert1346113006
DepoorterDaniël457136527
DewitteWilly068571
DurandGeert042596
EstienneJohny641422522
FeysLuc7605223110
GeeraertHervé29124918
HubrechtGuido2473293703
LegeinChristel010517
LeynaertLuc3217201406
NijssenDaniël112112
SoutaerPatrik365026456
UreelWilly067706
VandenbusscheAndré7720369023
VanhouckeMarc261535448
VanhulleValere2994190969
VanparysJosé7135170762
EINDSTAND CLUBKAMPIOENSCHAP 2017 (Punten)

 1. Vandenbussche André
 2. Beirens Régine
 3. Biebuyck Yannick
 4. Biebuyck Christian
 5. Boudenoodt Els

EINDSTAND CLUBKAMPIOENSCHAP 2015

 1. Berteloot Bernard
 2. Vandenbussche André
 3. Coppillie Ronny

 EINDSTAND CLUBKAMPIOENSCHAP 2014

 1. Berteloot Bernard
 2. Van Hulle Valère
 3. Vandenbussche André

EINDSTAND ZONDAGSKAMPIOENSCHAP 2016

 1. Vandenbussche André
 2. Biebuyck Christian
 3. Biebuyck Yannick
 4. Beirens Regine
 5. Dejonghe Herman

EINDSTAND ZONDAGSKAMPIOENSCHAP 2015

 1. Coppillie Ronny
 2. Van Hulle Valère
 3. Berteloot Bernard

EINDSTAND ZONDAGSKAMPIOEN 2014

 1. Van Hulle Valère
 2. Callens Jean
 3. Roére Roland

EINDSTAND ODO -KAMPIOENSCHAP 2016

 1. Debusschere Eric
 2. Vandenbussche André
 3. Hubrecht Guido

EINDSTAND ODO -KAMPIOENSCHAP 2015

 1. Vandenbussche André
 2. Debusschere Eric
 3. Durand Geert

EINDSTAND ODO – KAMPIOENSCHAP  2014 

 1. Debusschere Eric
 2. Oyaert Gérard
 3. Moerman Norbert

EINDSTAND  NEO – FIET  2016

Er waren geen neofieten in 2016.

EINDSTAND  NEO – FIET 2015

 1. De Meulenaere Geert
 2. Pieters Roger
 3. Deboyser Roland

EINDSTAND NEO – FIET 2014

 1. Coulier Luc

In de eregalerij worden de leden opgenomen die sinds hun lidmaatschap meer dan 100.000 km bijeen fietsten. Dit zijn heus wel serieuze afstanden als men weet dat de omtrek van de aarde ongeveer 40.000 km bedraagt.

meer dan 400.000 km

Er zijn er in aantocht…

meer dan 350.000 km

-Vandenbussche André

meer dan 300.000 km

– er zijn er een paar in aantocht….

meer dan 250.000 km

– Hubrecht Guido
– Deconynck Georges

meer dan 200.000 km

-Feys Luc

meer dan 150.000 km

– Vanparijs José
– Leynaert Luc
– Van Hulle Valère

meer dan 100.000 km

– Biebuyck Christian
– Paepe Norbert
– Clauw André