Veiligheid

Tijdens de ritten  is het verplicht om een helm te dragen.
Verder houden we ons aan het geldend verkeersreglement.

Fietsmogelijkheden

Eind 1970 werd WTC Veurne, onder impuls van Guido Hubrecht, door een 5-tal plaatselijke fietsliefhebbers opgericht. Door de jaren heen sloten zich steeds meer mensen aan. Een aantal groeide uit tot echte kilometervreters, anderen hielden het bescheiden maar genoten van het ruime aanbod dat deze dynamische club aanbiedt.

Momenteel is er keuze te over. Alle ritten worden gereden volgens de windrichting. Een klein overzichtje van de ritten die worden aangeboden tijdens het fietsseizoen dat loopt van de tweede zondag van maart tot en met de eerste zondag van oktober :

 • zondag Alle ritten beginnen om 9 uur. Van begin mei tot eind augustus fietsen we een 60 tot 70-tal km, de andere maanden een 50-tal.
 • zaterdag om 9.30 uur start een eerste groep voor een langere rit van minimum 100 km.
 • zaterdag  om 13u30 start de tweede groep, hier wordt er een kleine 100 km gefietst.
 • Men krijgt ook de mogelijkheid om deel te nemen (individueel of in clubverband) aan brevetten en grotere tochten in Vlaanderen en Wallonië (bijv. Peter Van Peteghem Classic, Gent-Wevelgem, West-Vlaanderens mooiste, ….)

Ook op dinsdag en donderdag wordt er gefietst :

 • Dinsdag vertrekt er een groep om 13u30. Dit ook voor een rit rond de 100 km.
 • Donderdag vertrekken we om 9.30 uur voor een afstand van minstens 100km. Een andere mogelijkheid is vertrekken om 13u30.

We vertrekken steeds op de Grote Markt te Veurne nabij de dienst voor Toerisme.

Bestaat ploeggeest binnen het wielertoerisme? Want er valt toch niets mee te winnen of te verliezen. En toch. Het belang van een goed werkende club heeft zeker zijn invloed op elk lid. Deel uitmaken van een dynamische wielerclub als WTC Veurne stimuleert elk lid ! Deze club heeft oog voor de mogelijkheden en beperkingen van al zijn leden.

Als iedereen binnen zijn eigen mogelijkheden zijn doelstellingen kan bereiken leidt dat tot tevreden leden. Met een goede clubspirit voelt iedereen zich thuis in de grote familie van wielertoeristen. Misschien een oproep aan al wie zich nog individueel doorheen onze streek fietst : sluit je aan bij WTC Veurne. Je zult je nooit de meerwaarde ervan beklagen  !

Bestuurslid Functie
Stefaan Bafcop Voorzitter
Yannick Biebuyck Secretaris, webmaster, kledijverantwoordelijke
Johny Estienne Penningmeester
Christian Biebuyck Kledijverantwoordelijke, verantwoordelijke voor de GPS ritten
Monique Catteeuw PR en festiviteiten
Michel De Coninck Bestuurslid
Leden 2020

Inspelend op de wet van de privacy wordt hier een overzicht gegeven van de leden. Enkel de namen worden vermeld. Andere informatie zoals adressen, email adressen, telefoonnummers van de leden wordt vanaf heden niet meer vermeld, zelfs geen foto’s. Bij het overzicht van de kampioenen per rang per jaar, zal eveneens geen bijkomende informatie meer vermeld worden uitgezonderd mits specifieke toestemming van de betrokken leden. Een jaarlijkse groepsfoto zal wel nog op de website te vinden zijn meer bepaald op de hoofdpagina van deze site.

Leden (39)

Bafcop Stefaan
Berteloot Bernard
Biebuyck Yannick
Biebuyck Christian
Biebuyck José
Biebuyck Ronald
Boudenoodt Els
Boudenoodt Danny
Cambier Ronny
Candaele Chris
Catrysse Werner
Catrysse Marc
Catteeuw Annie
Catteeuw Monique
Clauw André
Corteel Sander
Couppillie Ronny
Coutteau Daniel
Cremery Luc
Debaenst Luk
Deconinck Michel
Deconynck Georges
Decorte Luc
Degraeuwe René
De Jonghe Herman
Depaepe Norbert
Depoorter Daniël
Dewolf Luc
Durand Geert
Estienne Johny
Feys Luc
Geeraert Hervé
Hubrecht Guido
Leynaert Luc
Morlion Bart
Naessens Mario
Nijssen Daniel
Soutaer Patrik
Ureel Willy
Vandenbussche André
Vanhoucke Marc
Vanhulle Valere
Vanparys José
NaamVoornaamKilometers in 2022Totaal kilometers
BafcopStefaan6425
94774
BertelootBernard572339333
BiebuyckChristian5896
151586

BiebuyckRonald8471
83883
BiebuyckYannick659
38134
BoudenoodtEls3687
105749
BoudenoodtDanny1555
87391
CambierRonny6959
113329
CandaeleChris694817191
CatrysseMarc1100
15406
CatrysseWerner460083343
CatteeuwAnnie426816585
CatteeuwMonique9465
90696
ClauwAndré3145
114146
CorteelSander0
27075
CoutteauDaniël2709
68002
CremeryLuc655438587
De JongheHerman5600
87775
DebaenstLuk016865
DeconinckMichel51728332
DeconynckGeorges3100
269890
DepaepeNorbert4868
126951
DepoorterDaniël11352
64134
DurandGeert0
58747
EstienneJohny5973
42200
FeysLuc4455
241040
GeeraertHervé0
12772
HubrechtGuido115
297624
MorlionBart737018788
NaessenMario33446128
NijssenDaniël0112
SoutaerPatrik1250
35356
UreelWilly1500
73606
VandenbusscheAndré0
385243
VanhouckeMarc3491
44940
VanhulleValere3180
200044
VanparysJosé12235
203697
EINDSTAND CLUBKAMPIOENSCHAP 2017 (Punten)

 1. Vandenbussche André
 2. Beirens Régine
 3. Biebuyck Yannick
 4. Biebuyck Christian
 5. Boudenoodt Els

EINDSTAND CLUBKAMPIOENSCHAP 2015

 1. Berteloot Bernard
 2. Vandenbussche André
 3. Coppillie Ronny

 EINDSTAND CLUBKAMPIOENSCHAP 2014

 1. Berteloot Bernard
 2. Van Hulle Valère
 3. Vandenbussche André

EINDSTAND ZONDAGSKAMPIOENSCHAP 2016

 1. Vandenbussche André
 2. Biebuyck Christian
 3. Biebuyck Yannick
 4. Beirens Regine
 5. Dejonghe Herman

EINDSTAND ZONDAGSKAMPIOENSCHAP 2015

 1. Coppillie Ronny
 2. Van Hulle Valère
 3. Berteloot Bernard

EINDSTAND ZONDAGSKAMPIOEN 2014

 1. Van Hulle Valère
 2. Callens Jean
 3. Roére Roland

EINDSTAND ODO -KAMPIOENSCHAP 2016

 1. Debusschere Eric
 2. Vandenbussche André
 3. Hubrecht Guido

EINDSTAND ODO -KAMPIOENSCHAP 2015

 1. Vandenbussche André
 2. Debusschere Eric
 3. Durand Geert

EINDSTAND ODO – KAMPIOENSCHAP  2014 

 1. Debusschere Eric
 2. Oyaert Gérard
 3. Moerman Norbert

EINDSTAND  NEO – FIET  2016

Er waren geen neofieten in 2016.

EINDSTAND  NEO – FIET 2015

 1. De Meulenaere Geert
 2. Pieters Roger
 3. Deboyser Roland

EINDSTAND NEO – FIET 2014

 1. Coulier Luc
In de eregalerij worden de leden opgenomen die sinds hun lidmaatschap meer dan 100.000 km bijeen fietsten. Dit zijn heus wel serieuze afstanden als men weet dat de omtrek van de aarde ongeveer 40.000 km bedraagt.

meer dan 400.000 km

Er zijn er in aantocht…

meer dan 350.000 km

-Vandenbussche André

meer dan 300.000 km

– er zijn er een paar in aantocht….

meer dan 250.000 km

– Hubrecht Guido
– Deconynck Georges

meer dan 200.000 km

-Feys Luc

meer dan 150.000 km

– Vanparijs José
– Leynaert Luc
– Van Hulle Valère

meer dan 100.000 km

– Biebuyck Christian
– Paepe Norbert
– Clauw André
– Boudenoodt Els
– Cambier Ronny