De club2018-07-29T08:48:23+00:00

Veiligheid

Tijdens de ritten  is het verplicht om een helm te dragen.
Verder houden we ons aan het geldend verkeersreglement.

Fietsmogelijkheden

Eind 1970 werd WTC Veurne, onder impuls van Guido Hubrecht, door een 5-tal plaatselijke fietsliefhebbers opgericht. Door de jaren heen sloten zich steeds meer mensen aan. Een aantal groeide uit tot echte kilometervreters (zie eregalerij), anderen hielden het bescheiden maar genoten van het ruime aanbod dat deze dynamische club aanbiedt.

Momenteel is er keuze te over. Een klein overzichtje van de ritten die worden aangeboden tijdens het fietsseizoen dat loopt van 15 maart tot en met het eerste weekend van oktober :

 • zondag 1. om 9 uur (maart-april-september-oktober) of om 8u30 (zomerperiode). In de zomerperiode fietsen we een 70-tal km, de andere maanden een 50-tal. Er is telkens een tussenstop voorzien.
 • zaterdag om 9 uur start een eerste groep voor een langere rit van minimum 100 km.
 • zaterdag  om 13u30 start de tweede groep, hier wordt er een kleine 100 km gefietst.
 • Men krijgt ook de mogelijkheid om deel te nemen (individueel of in clubverband) aan brevetten en grotere tochten in Vlaanderen en Wallonië (bijv. Peter Van Peteghem Classic, Gent-Wevelgem, West-Vlaanderens mooiste, ….)

Ook op dinsdag en donderdag wordt er gefietst :

 • Dinsdag vertrekt er een groep om 13u30.
 • Donderdagvertrekken we om 9 uur en een andere groep vertrekt om 13u30.

We vertrekken steeds op de Grote Markt te Veurne nabij de dienst voor Toerisme.

Bestaat ploeggeest binnen het wielertoerisme? Want er valt toch niets mee te winnen of te verliezen. En toch. Het belang van een goed werkende club heeft zeker zijn invloed op elk lid. Deel uitmaken van een dynamische wielerclub als WTC Veurne stimuleert elk lid ! Deze club heeft oog voor de mogelijkheden en beperkingen van al zijn leden.

Als iedereen binnen zijn eigen mogelijkheden zijn doelstellingen kan bereiken leidt dat tot tevreden leden. Met een goede clubspirit voelt iedereen zich thuis in de grote familie van wielertoeristen. Misschien een oproep aan al wie zich nog individueel doorheen onze streek fietst : sluit je aan bij WTC Veurne. Je zult je nooit de meerwaarde ervan beklagen  !

BestuurslidFunctie
André VandenbusscheVoorzitter
Georges DeconynckSecretaris
Guido HubrechtAdviseur klassementbeheerder
Johny EstienneSchatbewaarder
Christian BiebuyckCommissaris wegkapitein
Yannick BiebuyckWebmaster, commissaris wegkapitein
Leden 2018

Inspelend op de wet van de privacy wordt hier een overzicht gegeven van de leden. Enkel de namen worden vermeld. Andere informatie zoals adressen, email adressen, telefoonnummers van de leden wordt vanaf heden niet meer vermeld, zelfs geen foto’s. Bij het overzicht van de kampioenen per rang per jaar, zal eveneens geen bijkomende informatie meer vermeld worden uitgezonderd mits specifieke toestemming van de betrokken leden. Een jaarlijkse groepsfoto zal wel nog op de website te vinden zijn meer bepaald op de hoofdpagina van deze site.

Leden (40)
Bafcop Stefaan
Beirens Regine
Berteloot Bernard
Biebuyck Yannick
Biebuyck Christian
Biebuyck José
Biebuyck Ronald
Boudenoodt Els
Boudenoodt Danny
Cambier Ronny
Catrysse Werner
Catrysse Marc
Catteeuw Monique
Clauw André
Corteel Sander
Coupillie Ronny
Coutteau Daniël
Debaenst Luk
Debruyne Jarne
Deconynck Georges
Decorte Luc
Degraeuwe Rene
Dejonghe Herman
Demeulenaere Geert
Depaepe Norbert
Depoorter Daniël
Dewitte Willy
Durant Geert
Estienne Johny
Feys Luc
Geeraert Hervé
Hubrecht Guido
Legein Christel
Leynaert Luc
Soutaer Patrick
Ureel Willy
Vandenbussche André
Vanhoucke Marc
Vanhulle Valere
Vanparys José

EINDSTAND CLUBKAMPIOENSCHAP 2017 (Punten)

 1. Vandenbussche André
 2. Beirens Régine
 3. Biebuyck Yannick
 4. Biebuyck Christian
 5. Boudenoodt Els

KILOMETERS GEREDEN IN 2017:

DebusschereEric12450
VandenbuscheAndré9564
HubrechtGuido0
MoermanNorbert10338
CarpentierGhislaine8247
DeconynckGeorges6613
FeysLuc8870
LeynaertLuc0
VanhulleValére4275
VanparijsJosé11745
AlderweireldtGeert0
BiebuyckChristian4256
CallensJean2500
DepaepeNorbert0
BoudenoodtEls3376
ClauwAndré4066
BoudenootDanny1567
DewitteWilly0
UreelWilly0
CambierRonny10265
BiebuyckJosé3680
RyckeboerMichel7312
CatrysseWerner5415
DruwéBernard0
De RijckAndré0
De JongheHerman7423
CoutteauDaniel3702
BiebuyckRonald0
BafcopStefaan10725
CatteeuwMonique9506
BertelootBernard0
DurandGeert14100
VanhouckeMarc2347
BiebuyckYannick3562
DepoorterDaniel4121
DegrauweRené0
SoutaerPatrick2240
BairensRegine2588
TouquetRoger3990
SurgeonGeert0
CouppillieRonny0
LegeinChristel0
EstienneJohny1293
DecorteLuck1055
KnockaertRoland0
De MeulenaereGeert369
LanoyeErik0
CoulierLuc0

EINDSTAND CLUBKAMPIOENSCHAP 2015

 1. Berteloot Bernard
 2. Vandenbussche André
 3. Coppillie Ronny

 EINDSTAND CLUBKAMPIOENSCHAP 2014

 1. Berteloot Bernard
 2. Van Hulle Valère
 3. Vandenbussche André

EINDSTAND ZONDAGSKAMPIOENSCHAP 2016

 1. Vandenbussche André
 2. Biebuyck Christian
 3. Biebuyck Yannick
 4. Beirens Regine
 5. Dejonghe Herman

EINDSTAND ZONDAGSKAMPIOENSCHAP 2015

 1. Coppillie Ronny
 2. Van Hulle Valère
 3. Berteloot Bernard

EINDSTAND ZONDAGSKAMPIOEN 2014

 1. Van Hulle Valère
 2. Callens Jean
 3. Roére Roland

EINDSTAND ODO -KAMPIOENSCHAP 2016

 1. Debusschere Eric
 2. Vandenbussche André
 3. Hubrecht Guido

EINDSTAND ODO -KAMPIOENSCHAP 2015

 1. Vandenbussche André
 2. Debusschere Eric
 3. Durand Geert

EINDSTAND ODO – KAMPIOENSCHAP  2014 

 1. Debusschere Eric
 2. Oyaert Gérard
 3. Moerman Norbert

EINDSTAND  NEO – FIET  2016

Er waren geen neofieten in 2016.

EINDSTAND  NEO – FIET 2015

 1. De Meulenaere Geert
 2. Pieters Roger
 3. Deboyser Roland

EINDSTAND NEO – FIET 2014

 1. Coulier Luc
In de eregalerij worden de leden opgenomen die sinds hun lidmaatschap meer dan 100.000 km bijeen fietsten. Dit zijn heus wel serieuze afstanden als men weet dat de omtrek van de aarde ongeveer 40.000 km bedraagt.

meer dan 400.000 km

– Debusschere Eric

meer dan 350.000 km

-Vandenbussche André

meer dan 300.000 km

– er zijn er een paar in aantocht….

meer dan 250.000 km

– Hubrecht Guido
– Moerman Norbert
– Carpentier Ghislaine

meer dan 200.000 km

-Feys Luc

meer dan 150.000 km

– Vanparijs José
– Leynaert Luc
– Van Hulle Valère

meer dan 100.000 km

– Alderweireldt Geert
– Biebuyck Christian
– Callens Jean
– Paepe Norbert

ODO – ‘All times’ (na seizoen 2017)

DebusschereEric416.690
VandenbuscheAndré351.469
HubrechtGuido286.038
MoermanNorbert285.340
CarpentierGhislaine261.338
DeconynckGeorges249.890
FeysLuc207.397
LeynaertLuc192.960
VanhulleValére184.655
VanparijsJosé150.482
AlderweireldtGeert133.079
BiebuyckChristian129.353
CallensJean122.625
DepaepeNorbert109.311
BoudenoodtEls96.459
ClauwAndré96.441
BoudenootDanny81.115
DewitteWilly68.571
UreelWilly67.706
CambierRonny76.732
BiebuyckJosé68.945
RyckeboerMichel70.959
CatrysseWerner59.775
DruwéBernard54.299
De RijckAndré53.272
De JongheHerman57.989
CoutteauDaniel54.042
BiebuyckRonald47.676
BafcopStefaan56.957
CatteeuwMonique40.076
BertelootBernard29.854
DurandGeert42.596
VanhouckeMarc30.193
BiebuyckYannick31.350
DepoorterDaniel26.617
DegrauweRené20.455
SoutaerPatrick20.456
BairensRegine16.991
TouquetRoger16.714
SurgeonGeert11.979
CouppillieRonny10.734
LegeinChristel10.517
EstienneJohny10.285
DecorteLuck9.020
KnockaertRoland6.876
De MeulenaereGeert3.828
LanoyeErik3.205
CoulierLuc1.293