Binnen onze club worden er jaarlijks enkele kampioenen aangeduid. Hiervoor wordt er gewerkt met een puntensysteem. Men verdient 1 punt per deelgenomen rit, met een maximum van 3 per week (wanneer er in clubverband gereden wordt op een feestdag kunnen dit er 4 zijn). Punten kunnen verdiend worden door deel te nemen aan de clubritten die vermeld staan in de clubkalender of aan toertochten op zater-, zon- of feestdagen. Deze worden georganiseerd door een federatie ( WBV – VWB – …).

Het basisprincipe is dat er enkel punten kunnen verdiend worden bij ritten waarop iedereen in de mogelijkheid is om deel te nemen ( bijv. : geen te verdienen punten op dinsdag, want dan moeten er heel wat leden werken). Zo staat iedereen gelijk aan de start.

 

Ritten die in aanmerking komen

Bij het deelnemen aan volgende ritten kan men telkens 1 punt verdienen :

 

a.  zaterdagrit 1   ( vertrek: lokaal om 9u)

b.  zaterdagrit 2  ( vertrek: lokaal om 13u30)

c.  de “traditionele” zondagritmet een tussenstop onderweg (vertrek: lokaal om 8u30/ 9 uur)

d.  zondagsrit zonder tussenstop aan iets hogere snelheid  (vertrek: lokaal om 8u30 / 9 uur)

e.  woensdagavondrit (van 1 mei tot 31 augustus) aan iets hogere snelheid (vertrek : lokaal om 18u30)

f.   alle ritten ingericht door een federatie (WBV, VWB, …) op zater-, zon- en feestdagen. In onze kalender worden  een aantal van deze ritten opgenomen. Meer ritten vind je op de websites www.wielerbondvlaanderen.be  en www.vwb.be. Ook de “ klassiekers voor wielertoeristen” zijn in de kalender opgenomen. Deze staan in de kalender gearceerd. Het is de bedoeling om de deelname  aan deze ritten naar de toekomst toe uit te bouwen om in groep hieraan deel te nemen. Dit kan door onderlinge afspraken te maken.  Sommige leden willen hieraan soms  eens deelnemen, maar ondervinden vaak praktische problemen (bijv. vervoer, moeten alleen fietsen, …).

Op de homepage van deze site  vind je steeds meer details ( starturen, startplaats, afstanden,….) over deze ritten die kort aangekondigd zijn in de kalender.

 

Puntensysteem

Voor elk van de boven beschreven ritten die men meerijdt, krijgt men 1 punt. De deelnemers aan die ritten worden bij het vertrek aangeduid op een lijst. Om het punt te krijgen dient men minstens de helft van de rit meerijden.  Voor de ritten ingericht door een federatie dient men een bewijs van deelname binnen te brengen.  Dit mag de inschrijvingskaart (of kopie), armbandje, ….  zijn.

 

 Kampioenen en laureaten

Aan het einde van het seizoen worden volgende leden gelauwerd :

 

  1. Algemeen kampioen

De algemeen kampioen is het lid dat aan het einde van het clubseizoen aan het      meeste aantal ritten (het meest punten) heeft deelgenomen op zater- , zon-,  woens- en feestdagen samen. Bij ex-aequo wint diegene die het meest kilometers reed tijdens het seizoen. De algemeen kampioen wordt gevierd tijdens het  clubfeest en mag het volgend fietsseizoen  in de speciale clubtrui van clubkampioen rijden.

  1. Zondagskampioen

Zondagskampioen wordt het lid dat het grootste aantal deelnames heeft aan de zondagsritten. Bij een ex aequo is het algemene kampioenschap bepalend. Indien er hierna nog steeds een gelijke stand is, dan wint het lid met het meest aantal gereden kilometers tijdens het seizoen. Men kan niet tezelfdertijd zondagskampioen  én algemeen kampioen zijn.

De zondagskampioen wordt gevierd tijdens  het clubfeest en mag één jaar lang  in de speciale clubtrui van zondagskampioen rondtoeren.

  1. Trofee neofiet

Deze trofee is weggelegd voor het ‘nieuwe’  lid met de meeste punten. In geval van gelijke stand beslist het aantal gereden kilometers tijdens het seizoen. Men moet echter minimum 500 kilometer gefietst hebben.  Men kan slechts één maal de trofee neofiet winnen en dit in het jaar van zijn/haar eerste inschrijving.

4.   Trofee ODO

Voor het lid met de meest gereden kilometers over het seizoen. Dit is een   registratie gebaseerd op de EERLIJKHEID en FAIR-PLAY van de deelnemers aan dit   criterium.

ALLE ( ook individuele ritten,ritten op dinsdag, ….) gereden kilometers  worden op een individuele fiche genoteerd.  Enige voorwaarde voor een geldige registratie hiervan is het tijdig binnenbrengen van de fiches : de eerste voor 15 juni en de   tweede voor 15 oktober. De papieren versie stop je in de brievenbus van ons secretariaat (Ooststraat 29 –   Veurne). Liefst wordt een overzicht van de gereden kilometers per mail bezorgd ( wtveurne@gmail.com) .  Via mail dienen, net zoals via het secretariaat, alle ritten en de kilometers vermeld. Wanneer men enkel een totaal aantal gereden kilometers opheeft, wordt hiermee geen rekening gehouden.Om in aanmerking te komen voor deze trofee dient men tevens 10 punten behaald    hebben in het algemeen kampioenschap.

 

5. De pechvogel van het jaar

Deze wordt jaarlijks door het bestuur verkozen tijdens de laatste bestuursvergadering voor het clubfeest. Deze beslissing wordt genomen in consensus. Indien dit niet kan , krijgt ieder bestuurslid 1 stem.